Vesijuoksu on nastaa

Vesijuoksu on nastaa

En ole aiem­min ymmär­tä­nyt, miten käte­vää ja vai­va­tonta vesi­juoksu on. Hyvin edul­lista. Se iloi­sen Itä-Hel­sin­gin uima­halli, jossa tapaan käydä, tar­joaa vesi­juok­su­vyöt­kin sisään­pää­sy­li­pun hin­nalla käyttöön. Oman vesi­vyön voi hank­kia, mutta yhtä...
Sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut

Säh­köi­set pal­ve­lut ovat kyllä hyviä, ja elämä on käte­väm­pää nyt kuin aikai­sem­min, mutta, mutta…välillä tökkää ja liika on liikaa. Ensin­nä­kin ne sala­sa­nat. Pitää muis­taa eri sala­sa­nat, vaih­taa niitä ajoit­tain ja tehdä niistä riit­tä­vän...
Teatterin taikaa

Teatterin taikaa

Olen viime aikoina käynyt teat­te­rissa use­aan­kin ottee­seen – tosin joku aika sitten yksi näytös peruun­tui. Sil­loin tuli heti mie­leen Asko Sar­kola. Hän sanoi, että vain äärim­mäi­sessä tilan­teessa näy­tök­siä perutaan. Nyt peruu­tus­hetki oli sitten tässä....