Vesi maistuu

Vesi maistuu

Aina ei tule aja­tel­leeksi, miten help­poa ja hienoa on ottaa vesi­ha­nasta lasil­li­nen vettä. Hetken voi olla tyy­ty­väi­nen tästä. Veden hie­nou­den älyää sil­loin, kun kui­vina kesinä vesi loppuu kai­vosta tai veden saanti kes­key­tyy, jos vesi­joh­dot...
Kaipaan Olgaa

Kaipaan Olgaa

En hen­ki­lö­koh­tai­sesti tun­te­nut radion Olgaa. Ajat­te­lin kui­ten­kin usein, että miten tuo Olga on aina töissä. Minulle se oli tie­tysti hienoa, koska pidin hänen äänestään.  Kai­paan Olgaa ja hänen tyy­li­ään koh­data ihmi­siä. Olgan ääni oli kuin sakea,...
Mainio muistilista

Mainio muistilista

Ei ole yhtään noloa lait­taa asioita ylös. Itse teen muis­ti­lis­toja kai­ken­lai­sista asioista. Jopa jou­lusta, jolle monet nau­ra­vat. Turha hötinä jou­lusta kui­ten­kin pois­tuu, kun asiat ovat tal­lessa ja koko perhe näkee, mitä ollaan teke­mässä. Mitä ruokia...