Enti­nen pää­toi­mit­ta­jani sanoi, että Super­sos­sun ideoin­ti­ryh­mässä olo oli yksi työ­uran haus­kim­pia asioita. Ja hän on aivan oikeassa. Haus­kaa oli. Kyllä.

Super­sossu on Veikko Ant­ti­lan luomus, ja Super­sos­sun seik­kai­luja jul­kais­tiin ammat­ti­jär­jes­tö­lehti Sosi­aa­li­työn­te­ki­jässä 1980-luvun lopusta ja 1990-luvun puo­li­vä­lin tie­noille, viiden vuoden ajan. Sit­tem­min, vuonna 1994, seik­kai­lut pää­tyi­vät kokooma-albu­miin Super­sos­sun viisi vuo­den­ai­kaa.

Joku aika sitten sar­ja­ku­va­hah­mon ensie­siin­ty­mi­sestä tuli kulu­neeksi 30 vuotta, ja sen kun­niaksi koko albumi jul­kais­tiin inter­ne­tissä, mak­sutta luet­ta­vaksi. Vapaa­eh­toi­sesti ropo­sensa saa antaa, jos tahtoo. Joku ennätti jo kysyä, missä tari­noita pää­sisi luke­maan. Netistä siis löytyy.

Oli mukava lukea sar­ja­ku­vaa vuo­si­kym­men­ten jäl­keen ja häm­mäs­tyä. Hitaasti nämä asiat ete­ne­vät, ja seik­kai­lu­jen teemat ovat yhä yllät­tä­vän ajan­koh­tai­sia. Käyhän tutus­tu­massa.

Share This